Vår historia

Ivar Kreuger

Ingenjör Ivar Kreuger föddes i Kalmar den 2 mars 1880. Här gick han också i skolan och avlade mogenhetsexamen. Under skolåren kunde ingen ana att Ivar Kreuger var bestämd att bli en ödets man. Efter avlagd studentexamen bar det iväg till Tekniska Högskolan och härifrån ut i det praktiska livet som diplomerad byggmästare.

Att landet i väster- de stora möjligheternas land- lockade, är nog så förståeligt. Under omkring åtta års tid var Ivar Kreuger ute i världen och praktiserade byggnadsingenjörens rätt så mödosamma liv. 1908 finner vi honom åter tillbaka här i landet och den bekanta byggnadsfirman Kreuger & Toll startas. 1913 uppträder han som grundläggare till den sammanslutning av de svenska tändsticksfabrikerna, som sedermera skulle få honom som ledare och chef.

Då Ivar Kreuger 1930 fyllde 50 år utgavs flera böcker, som på åtskilliga hundratal sidor förkunnade om det ekonomiska verk som skapats under Kreugers ledning. Över hela världen var hans namn känt och på alla världens börser omsattes Kreugerpapper till betydande belopp. Även om en stor portion tur och lycka följt finansfursten så är det dock obestridligt att han besatt de stora egenskaper som krönte honom till konung i finansens värld.

(nekrologen hämtad ut tidningen Östra Småland den 13 mars 1932, dagen efter det att Kreuger skjutit sig i Paris) Kalmarsläkten Kröger ändrade sitt namn till Kreuger på 1700-talet.